top of page

חדשות ינואר 2003

פורטלים לאן?

מטה גרופ הוציאו החודש תחזית עדכנית לגבי שוק הפורטלים הארגוניים. הפורטליםמהווים את הפלטפורמה הבסיסית הטכנולוגית לניהול ידע (אם כי לא היחידה) והתפתחות חיובית בתחום יכולה למנף את ניהול הידע כולו.


מספר עובדות מעניינות:

א. מרבית המוצרים הגיעו לקטגוריית ה"מאתגרות" מצב של הבשלה ויציבות (בניגוד לשנים עברו). למרות שיש עוד פערים בטכנולוגיהבחזון וביכולותהם בהחלט יכולים לספק מסגרת פורטל טובה לארגונים (בהתאם לצרכים וליכולות הספציפיים לכל ארגון). התחזית של מטה גרופ הנה שמרביתם ישרדו (!!!) ואבני הנגף העיקריים בדרך להצלחה הנם דווקא ערוצי המכירה ורמת השירות המקצועי.

ב. שלושת המובילים (ביד רמה) הנם PlumTreeIBM (Websphere) ו- SAP. ה- PeopleSoft מזדנב ומתקרב אליהם. מעניין לציין שכל אלו מיוצגים בישראל.

ג. אחוז הארגונים העושים שימוש בפורטל צפוי לגדול מפחות מ- 5% עליו עומד כיוםל- 15% מהארגונים ב- 2004 ול- 35% בשנת 2007. הפורטלים עצמם יתרכזו בשתי מטרות עיקריות: מסגרת תשתיתית משותפת ליישומים קיימים וכלי להבאת תכנים המספקים ערך מוסף למנהלי הארגון ומקבלי ההחלטות.


גם גרטנר פרסמו החודש תחזית חמש שנתית למגמות התפתחות כלי ניהול הידע ותחזית צפויה לשנים הקרובות. שוק ניהול הידע נשאר בר-קיימא למרות המיתון. הדו"ח ניתן לרכישה בתשלום מיוחד (SWSA-WW-MT-0109).

bottom of page