top of page

חדשות- ינואר 2016

1. המאמר המרכזי של ד"ר מוריה לוי "WEB2.0 Implications on Knowledge Management"- חצה את מחסום 300 הציטוטים (ישנם 300 מחקרים אחרים המצטטים אותו). כבוד לנו!

2. בשנים האחרונות, מתפרסם בסוף השנה מדד 10 ה COOL APPS של אמריקה.
באופן לא מפתיע אפליקציית ה FACEBOOK מובילה (גם) השנה את הרשימה, אך מעניין לציין שלפחות שתי אפליקציות הקשורות בידע מככבות: חיפוש ומייל.
שווה מחשבה.

לעיון ברשימה וניתוחה-

http://www.voicechronicle.com/124391-21-americas-10-most-popular-apps-of-2015/

3. הכנס השנתי של פורום ניהול הידע בישראל יתקיים ב 10.3.16- אנשי ניהול ידע המעוניינים לשתף בפעילות שביצעו, להרצות או להעביר סדנאות מוזמנים לפנות לד"ר מוריה לוי moria@kmrom.com

4. לאחרונה הוקמה ועדת מראה (ועדת צל) לוועדה הבינלאומית של תקן ניהול הידע. מי שמעוניין לקחת חלק בוועדה זו או לשמוע יותר פרטים עליה מוזמן לפנות ל מוריה moria@kmrom.com

5. ברכות ואיחולים לרויטל ובן אלעזר על הולדת ביתם מיה.

6. רום מברכת את היועצים החדשים שהצטרפו לשורות רום החודש.

7. חברת רום מברכת את כל קוראיה בשנת עבודה חדשה, טובה ומועילה.

bottom of page