top of page

חדשות- מאי 2002

שוק ניהול הידע הישראלי – תמונת מצב:

לאחרונה בוצעה הערכה של שוק ניהול הידע הישראליע"י חברת מטה-גרופ ישראל. ע"פ ההערכותמוערך שווי שוק ניהול הידע בישראלי בכ-580 מליון דולר בשנים 2001-2004.


מתוך הערכה עלו מספר נקודות מעניינות ומעודדות:

  • ההתעניינות בקרב ארגוני המשתמשים בפרוייקטי ניהול הידע גברה לאחרונה בצורה משמעותית.

  • ישנם מספר תחומים שהפכו להיות די יציביםביניהם תחום ניהול ידע מובנההכולל כריית נתונים ומונה כ – 25% מעוגת ניהול הידע.

  • תחום נוסף שזוכה לפופולריות רבה הינו תחום ניהול ידע שיתופיהכולל כלים לניהול ולשיתוף מידע ממקורות שונים לרבות ניהול מסמכיםimagingכליgroupwareפורטלים שיתופייםe- learning ומנועי אחזור. עיקר התעניינות הארגונים בישראל מופנים כיום לתחום ניהול הידע השיתופי ומירב הפיילוטים והפרויקטים סובבים סביב נושא זהשהוא יחסית ראשוני בישראל. 60% מכלל שוק ניהול הידע בשנים הקרובות בישראל יוקדש לנושא זה.

  • לאחרונה מסתמן צורך של ארגונים מסוימיםבעיקר גדוליםלנהל כמויות משמעותיות של מידע בלתי מובנה בפורמטים חדשיםכמו למשל קבצי מולטימדיה וקבצי קול. שוק הצפוי להגיע לכ-15% מכלל שוק ניהול הידע עד 2004

לסיכום: נראה כי התחזית הצפויה לנושא ניהול הידע מעודדת וחיובית. אמן.

bottom of page