top of page

חיי ניהול הידע

הבלוג החודשי דן במקורות של ניהול הידע. הכותב מתאר בבלוג את ארבעת עמודי התווך שיוצרים את ניהול הידע:

  • למידה

  • תכלית

  • הפרכה

  • חקירה

מומלץ מאד ומעניין!

bottom of page