top of page

לפעמים שיתוף מחייב חשיבה מחוץ לקופסה

שוב אנחנו נפגשים, צוות ISO30401, כדי לתכנן איך לקדם את ההטמעה הגלובלית של תקן ניהול הידע. הקלה על אימוץ התקן מחייבת ארגז כלים: מדריכים, מצגות, תבניות וטפסים. כמנהלי ידע מנוסים אנחנו לא רוצים לפתח הכל מאפס, אלא להסתמך, בכל מקום שניתן, על תכנים שכבר הוכנו בנושא. אך ברעיון זה טמון קונפליקט. חלק משמעותי של התכנים שנוצרו, הוכנו על ידי יועצי ניהול ידע, המתפרנסים למחייתם מפרוייקטי הטמעה בקרב הארגונים השונים. גם אם הם נחמדים ואדיבים, ומוכנים לשתף חלק ממה שהכינו, עלינו, כקהילה להגן עליהם, ולמצוא דרך לשתף את הידע שלהם תוך הגנה על הצרכים והאינטרסים שלהם.

אפשר להוקיר אותם ולתת להם קרדיט על מה ששיתפו. רעיון נחמד, אך כפי הנראה לא מספק. נדרש משהו משמעותי יותר, שיגרום להם לרצות לשתף. וכרגיל, גם כאן, סיעור מוחות מסייע, וחשיבה ביקורתית היא המפתח לפתרון:

אנחנו נבקש מאנשים לשתף חלק מהחומרים שלהם- ככל שנוח ומתאים להם. אבל נבקש גם, שלגבי שאר החומרים שלא שיתפו, יכינו תמצית ויספרו בראשי פרקים ובתמציתיות מה עוד ניתן לעשות. בדרך זו, ארגונים יוכלו ללמוד את כיוון הפעולה, ולהחליט האם רוצים להתקדם בעצמם, או רוצים לשכור את שירותיהם של אותם יועצים לעזרה בקידום היישום. WIN-WIN לכולם: ארגונים מקבלים נקודת התחלה, יועצים מקבלים הזדמנות להשגת פרויקטים חדשים, ואנחנו, כקהילת ניהול הידע העולמית, ממשיכים לדחוף את התקן, ובכלל, את רמת ניהול הידע בכל העולם.

אנחנו מזמינים את כל מי שיש לו תכנים הקשורים ליישום תקן ISO30401- אנא שלחו לי את החומרים ואנחנו נוסיף אותם לארגז הכלים. ברגע שארגז כלים זה יתפוס תאוצה, נזמין את כולם להתחיל לצרוך את תכניו.

מחכים לכם.

bottom of page