top of page

סרטון- תמונה המתארת את התפתחות ניהול הידע מימי האבן

תמונה המתארת את התפתחות ניהול הידע מימי האבן. צריך להדפיס בגדול כדי לקרוא, אך גם מעיון כללי ניתן להבין את המגמות. יכול לשמש ככרזה בכל משרד

לצפייה לחצו כאן

bottom of page