top of page
  • תמונת הסופר/תשלומית עמיחי

Drill down / Drill across

עודכן: 14 בינו׳ 2023

להלן 2 מונחים המתייחסים לאופן חיתוך המידע במחסן הנתונים. חיתוכים אלה מאפשרים לנו לנתח את המידע, ולהפיק ממנו הסברים בנוגע לתוצאות העסקיות.


Drill down

וDrill down פירושו לנווט במידע המאורגן בצורה היררכית (כלפי מטה), כדי להגיע למידע ספציפי. המידע הראשוני, מידע "האב", הוא מידע כללי ומסכם, בעוד אנחנו מחפשים נתון אחד מכלל מרכיבי התמונה. זו שיטה של חקירה לפרטים של נתונים רב-מימדיים: אנו מבצעים ניתוח של מאפייני הנתון הרצוי באמצעות חשיפת נתונים מרמה נמוכה יותר ממה שהוצג קודם לכן.

המעבר בין רמות הנתונים יכול להתבצע באמצעות ניווט, או באמצעות בחירת הנתון מתוך רשימה (Drop-down List). לדוגמה, אנו עוברים משנת 2009 לרשימת החודשים ומשם לחודש הרצוי, לשבוע הרצוי וכך הלאה.

ב- Drill down אנו מקבלים מדדים על מימד אחד של הנתון הרצוי. כך למשל, אנו רוצים לבדוק מהו היקף המכירות, כמות העובדים, וההוצאות התפעוליות עבור מימד של מיקום (משרד / עיר / אזור / מדינה).

חשוב לציין כי נגישות הנתונים תלויה ברמת הסיכום שלהם במחסן הנתונים, וכן בהגדרת מסלול המעבר בין הנתונים על ידי מאפייני הדרישות או אנשי הפיתוח.


Drill across

אם Drill down מתייחס למעבר אנכי בין רמות נתונים, הרי ש- Drill across פירושו ניווט לרוחב ההיררכיה. זו שיטה של תנועה אופקית במבנה נתונים רב-מימדי. איננו בוחנים רק מימד אחד של הנתון, אלא מספר מימדים שלו. אם נתייחס לדוגמה בה השתמשנו קודם, בשיטה זו אנו יכולים לבדוק היקף מכירות, גידול ברווח והוצאות תפעוליות, עבור מימד של מיקום, עבור מספר מוצרים, במספר רבעונים.


חיתוך הנתונים יכול להתבצע באמצעות ניווט בין המימדים השונים או באמצעות בחירה מרובה של מאפיינים. בשני המקרים נדרש לאפיין מראש את הקשר בין המימדים הרלוונטיים. לדוגמה, גרף פאי המציג את פילוח מכירת טלפונים סלולריים בישראל לפי דגם, שבהקלקה על אחד הדגמים ניתן לראות את הפילוח בין מכירת דגם זה בחברות התקשורת השונות ובהקלקה על אחת החברות נראה את פילוח ערוצי המכירה ברשת.


וDrill across יכול להיות חוצה מימדים, כמו שתיארנו, אך הוא יכול גם לחצות מדדים ותכונות של הנתונים. כך למשל, רשת לממכר מכשירי חשמל זיהתה פער בתשואה החודשית של 6 סניפי הרשת הפזורים ברחבי הארץ. כדי להבין מה עומד מאחורי פער זה זו נדרש ניתוח חוצה מדדים: נבחן את מספר אנשי המכירות בכל סניף, את כמות העסקות שהתבצעו על מוצרים שונים (יתכן שנמכרו יותר פריטים בעלות נמוכה יותר), את המיקום הגיאוגרפי של הסניף, כמה זמן הוא פעיל ועוד.


ניתוח מסוג זה, לאחר עיבוד ושקלול הנתונים, יכול להציג תמונה מלאה למדי של הפעילות העסקית, וזהו היתרון הגדול של Drill across– הוא מאפשר הסתכלות רב ממדית וחתך מרובה של הפעילות, לעומת הניתוח המצומצם והחד מימדי שמאפשר Drill down.

Comentários


bottom of page