top of page

אתר עשיר שמכיל פריטים רבים האמורים לסייע ולכוון את ניהול הידע בארגון

Knowledge Connections

אתר עשיר שמכיל פריטים רבים האמורים לסייע ולכוון את ניהול הידע בארגון. מכיל מדריכים, מאמרים, קישורים למקורות ניהול ידע נוספים, מידע על ספרים, מצגות, דוחות, FAQ ועוד מעולם ניהול הידע.

צפייה מהנה.

 לקישור לחץ כאן

bottom of page