top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת רום

אמצע הדרך של הידע

עודכן: 30 בינו׳ 2023

כמו בנושאים רבים אחרים, כך גם בידע ישנו איזון עדין בין עלות תחזוקת הידע ושימורו לבין רכישתו מחדש. אמצע הדרך של הידע (Knowledge Half Life) מוגדרת כנקודת הזמן בה רכישה של ידע חדש יותר כדאית (במונחים של עלות-תועלת) מתחזוקה/שימוש חוזר בידע הקיים.

כיום כאשר מתכננים ובונים מאגרי ידע חדשים, כולל אמצעי עדכון, מן הראוי שנזכור את נקודת אמצע הדרך.

היא תגיע הרבה לפני שנחכה לה.

Commentaires


bottom of page