top of page
  • תמונת הסופר/תאופיר ויינשטיין

בניית תתי אתרים בפלטפורמת MOSS 2007

עודכן: 22 בינו׳ 2023

כיצד ליצור תת-אתר חדש ב-SharePoint 2007?

לעיתים יש לנו צורך באתר נוסף פרט לאתר הראשי אשר בו אנו משתמשים. לפעמים אנו זקוקים לאתר ייעודי למטרה ייחודית או לאתר בעל אופי שונה מאתר האב. במקרה ויש לנו פלטפורמת SharePoint 2007 יש לנו פיתרון קל המאפשר לנו להקים תת-אתר באופן קל ומהיר. סדר הפעולות הוא כדלקמן: 1. ניגש לתפריט Site Actions:


תפריט  Site Actions

2. ניפתח את התפריט:


התפריט הפתוח

3. ניבחר באפשרות CREATE


אפשרות  CREATE

4. בתוך דף CREATE תחת תפריט "Web Pages" נבחר באופציה "Sites and workspaces":
5. יפתח לנו דף בשם ""New SharePoint Site יש למלא בדף זה את כל השדות הרלבנטיים לנו (לא הכול חובה).


New SharePoint Siteא. כותרת ותיאור האתר: כאן נקרא לאתר בשם כפי שיופיע בכותרת האתר ותיאור אשר יופיע בגוף האתר. ב. כתובת האתר: כאן נתבקש להוסיף את הסיומת ל-URL (כתובת) אשר בו נשתמש לטובת האתר. ג. סוג האתר: כאן ניתן לבחור בין 3 סוגי אתרים: 1) בלוג 2) אתר צוות (דף אתר חדש) 3) אתר וויקי ד. הרשאות: האם לרשת הרשאות מאתר האב או להגדיר הרשאות ייחודיות. ה. ניווט: 1) האם להציג את האתר בסרגל הניווט של אתר האב? 2) האם להציג את האתר בסרגל העליון של האתר? ו. ירושת ניווט: האם לרשת את הסרגל העליון מאתר האב?

6. לאחר מכן יש לבחור בהרשאות רלבנטיות לכל קבוצה (מבקרים, חברים ובעלים). לאחר לחיצה על Create יוקם תת האתר החדש כאשר הוא יופיע כלשונית בחלק העליון של הדף

Comments


bottom of page