top of page
  • תמונת הסופר/תנורית לין

גורמי הצלחה בפרויקט ניהול ידע ארגוני

עודכן: 30 בינו׳ 2023

בספרו " ניהול ידע בארגונים מודרניים" (2007) כתב ‏Murray E. Jennex‏ כי מהותו האמיתית של ‏ניהול ידע הינו "מינוף נכסי ידע רלוונטיים לצורך שיפור ביצועיו העסקיים של הארגון". אף על פי כן, ‏המציאות מלמדת כי במקרים רבים תהליכי ניהול הידע המיושמים בארגונים אינם מובילים למטרות ‏שלשמן נועדו, קרי- ביצועים ארגוניים טובים יותר. על אף הכלים הטכנולוגיים המאפשרים פתרונות ‏מגוונים ומתקדמים ועל אף ההבנה הרווחת כבר במרבית הארגונים כי לניהול הידע תפקיד מרכזי ‏בהצלחתו והישרדותו של הארגון, ניראה כי תהליכי ניהול ידע המיושמים בארגונים מרבים להיות ‏לוקים בחסר. ‏

להלן ארבעה עקרונות המסייעים להצלחת תהליך ניהול ידע: ‏

‏1.‏ קשר בין ידע לביצועיים עסקיים: ניהול ידע קיים בראש ובראשונה משום שהוא מאפשר ‏לארגונים להשיג את יעדיהם העסקיים- כלכליים. אם אין הוא מקדם השגת יעדים אלו, אין ‏טעם בהשקעה הרבה שבבניית מערכת מורכבת המשלבת ידע, ניסיון ונתונים ואשר אמורה ‏להנגישם לגורמים רבים ושונים. על כן, על מנהלי הידע לזהות את הערך העסקי והכלכלי ‏שבפרויקט ניהול הידע בארגונם. ‏

‏2.‏ הצבת מטרות ברמת פרויקט או יחידה ספציפיים: ‏Heather Kreech‏ מנהלת הידע של ה‎ ‎International Institute for Sustainable Development‏ כתבה במאמרה "גורמי הצלחה ‏בתהליכי ניהול ידע" (2005) כי "שיתוף בידע עובד בצורה הטובה ביותר כאשר מנהלי הידע ‏נפגשים ומתקשרים ידע ברמת פרויקט/פעילות/יחידה/שדה ספציפיים בטרם מכלילים אותו ‏לרמה הכלל ארגונית". קביעת מטרות ברורות לפרויקט ניהול הידע ברמת הפרויקט או ‏היחידה מובילים לאפיון פתרון ניהול ידע בעל יכולת טובה יותר להתאים לצרכים ולאופי ‏הייחודיים של הלקוחות הספציפיים שלו.‏

‏3.‏ התאמת פלטפורמת ניהול הידע: תהליך ניהול הידע כולל בתוכו את כלל מחזור החיים של ‏הידע: יצירת הידע, אחסונו והנגשתו לזקוקים לו. על מערכת ניהול הידע הנבחרת לתמוך ‏בכול אחד משלבים אלו. אין די במערכת המסוגלת לאחסן מידע ארגוני רב. על מנת שהידע ‏המאוחסן יהיה שמיש, על השותפים להיות מסוגלים לאתר ולשלוף אותו בקלות ובזמן בו הם ‏זקוקים לו. על כן על הפלטפורמה הטכנולוגית לכלול אפשרויות חיפוש מושכלות ומותאמות ‏לקהל היעד הספציפי. הדרכה על הפלטפורמה הטכנולוגית והיכרות מעמיקה עימה יחזקו את ‏ביטחון הבאים להשתמש בה ויגבירו את סיכויי הצלחתם בחיפוש הידע הנחוץ להם.‏

‏4.‏ גיוס תומכים: כמו בכל פרויקט אחר, תומכים נלהבים מסייעים רבות לפרויקט ניהול ידע. ‏תומכים אלו מסייעים בגיוס תמיכתם ומחויבותם של שאר השותפים לפרויקט, החל ‏מההנהלה הבכירה וכלה בעובדים ומשתמשי הקצה. קבלת תמיכת ההנהלה עשויה להקל ‏בקבלת התקציבים והמשאבים ההכרחיים להצלחת הפרויקט ולהטמעתו בארגון בין אם אלו ‏משאבים כלכליים הנחוצים לצורך בחירת הפלטפורמה הטכנולוגית המתאימה, הטמעה ‏והדרכת השותפים ובין אם זו נגישות למומחים אשר מאפשרים יכולת מיפוי טובה יותר של ‏פערי הידע וצרכי הידע של הארגון. ‏ לסיכום, על המעורבים בפרויקט ניהול ידע לזכור כי על מנת שהפרויקט יצליח אין הוא יכול להיות ‏מורכב מאחסון והעברה של ידע בלבד. יש לזכור כי מטרתו הראשונה במעלה של ניהול ידע הינה ‏רווחיות. האמצעי להשגת מטרה זו הינו העצמת השותפים לתהליך ניהול הידע באמצעות תהליכים ‏ופלטפורמות ידע המקדמים למידה וצבירה של ידע מעשי.‏ המאמר מבוסס על המאמר "‏‎Success Factors in Knowledge Management‏"‏ קישור למאמר: ‏http://callcenterinfo.tmcnet.com/analysis/articles/57953-success-factors-‎knowledge-management.htm


Comments


bottom of page