top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

גמישות מוחית


המונח גמישות מוחית יכול לעורר בנו מעט קצת אי נחת.

לשם מה? מה אנחנו מבקשים להרוויח?

המוח שלנו נחשב להיות מכונה מופלאה, ובצדק. הוא אחראי על הערכים של שלנו, על האמונות והתפיסות. הוא מבקר ומפקח על פעילות הזיכרון (של נתונים, מידע וידע) ומנחה את תהליכי ההבנה.


ועם זאת, בחיים האמיתיים יכולים להיות מצבים בהם יש לנו קונפליקט: קונפליקט בין שני אינטרסים שאני מחזיק (מה ייתן לי יותר, לעמוד על אחד מערכיי, או לדאוג לנוחיותי, למשל); לעיתים, הקונפליקט מתעורר בין שני ערכים או תפיסות, ועוד. היכולת לגשר ביניהם, תוך החזקה מקבילה שלם במוחנו, ותוך העדפת ה ״גם וגם״ על שיטת ה ״או זה או זה״ הקלאסית, יכולה לשפר באופן דרמטי את ההחלטות שאנחנו מקבילם, ואת הדרך שבה אנחנו חשים.


מה לקחתי אני?

1. גמישות מוחית היא לא רק בינך לביני. היא משפרת גם את ה ״ביני לביני״. היא משנה את הדרך שבה התרגלנו לחשוב בחיפוש פשרות, לדרכים חדשות בהן שני האינטרסים מושגים ללא צורך בפשרה כלל ועיקר.

2. גמישות מוחית מזרזת תהליכי שיתופיות. אך היופי הוא שגם ההיפך קורה: תהליכי שיתופיות מזרזים גמישות מוחית, בכך שהם מספקים לנו את הממד של חשיבה ביקורתית, ופותחים בפנינו כיוונים חדשים.


תודה לך ארתור שלי על היותך נלהב כל כך לגבי תחום זה, ועל כך ששיתפת מחשבות אלו בקורס ניהול הידע של KMGN במפגש שיוחד לנושא, כתשתית לתקשורת טובה. אכן תשתית מקדמת. ביותר.

Comments


bottom of page