top of page
 • תמונת הסופר/תעירית מילוא

סיכום מכנס KMWORLD 2003 - קהילות ידע

עודכן: 30 בינו׳ 2023

רקע:

אין ביצירת קהילות משום בשורה חדשה. מזה מאות שנים, אנשים התאספו ביחד והעבירו ידע בין חברי הקהילה, בצורות ודרכים שונות. בפעילות זו שבוצעה לאורך שנים, באופן ספונטני ומקומי, לא נוצר מיבנה ופורמט אחידים; הקהילה אמורה להתאים לצורכי החברים בה ומשכך, קיים מגוון רחב של סוגים וצורות של קהילות.

בבסיס הקהילה עומדות הנחות היסוד הבאות:

 1. כולנו יצורים חברתיים.

 2. כיצורים חברתיים, אנחנו מחפשים זה את חברתו של זה.

 3. לכולנו הצורך להיות שייכים לקבוצה חברתית ומקצועית, כזו או אחרת.

 4. בבסיסנו אנחנו סקרנים.

 5. אנחנו מונעים להצלחה ומחפשים דרכים ושיטות להצלחה.

 6. אנחנו מחפשים הזדמנויות להצליח.

מכאן, שהקהילה מהווה ערוץ למימוש הצרכים והנחות היסוד הללו.


בנוסף, הסביבה הקהילתית/ חברתית הינה סביבה מוכרת לנו, לחברה. זו סביבה שאמורה לתת לנו את התמיכה לה אנו זקוקים למימוש הנחות היסוד שפורטו לעיל. כיצורים חברתיים/ אנושיים, אין לנו צורך לרכוש כישורים חדשים והבנה חברתית חדשה כדי להיות מסוגלים להשתלב ולתפקד במסגרת הקהילות; המסגרת מוכרת לנו.

משכך, הקהילות הינן מיבנה מוכר, מזוהה, טבעי העונה על צורך בסיסי, אנושי שתורגם לסביבת העבודה הקיימת.


הקהילה והארגון

מה הקהילה יכולה לתת לארגון? יכולות (Capabilities)!!

במערכות הארגוניות הקיימות כיום, אנשים עובדים כחלק מצוותי עבודה שמונו, ואמורים לתפקד בסביבה הקיימת. מטרת הקהילה היא לעזור לאנשים ללמוד, לשתף ולתפקד כצוות.

חשוב לציין כי הקהילה מהווה רק נדבך אחד במגוון קיים של דרכים בעזרתם אמורים העובדים לייצר יכולות, בהן: הדרכות, e-learning, קבוצות עבודה, קהילות ועוד.

יש לייצר סביבת למידה ארגונית רחבה, במסגרתה משולבות הקהילות להגברת יכולות העובדים.

היכולות אותן מפתחים העובדים בארגון מהוות את הקשר/ הדרך באמצעותה מוציא הארגון לפועל ומבצע את האסטרטגיה והחזון הארגוני.

משהגדרנו כי מטרת הקהילה להגביר את יכולות (capabilities) חבריה, הגברת היכולות יכולה להתבצע במספר דרכים, כשהדגש הוא על תהליכי עבודה, ככלי לשיתוף תהליכי/ תרבותי, שיטות עבודה ובסיס טכני תומך. הדגש הוא על האלמנט האנושי ויצירת תשתית לפעילות אישית כחלק מצוות אותו אנו מעונינים להבנות כקהילה. כמעט ולא מדובר על יסוד טכני לקהילה, הדגש הוא בעיקרו תרבותי ותהליכי. שותפות כמטרה וכצורך של קבוצת אנשים בעלי עניין משותף.


האבולוציה של הקהילות:

 1. קהילות מבוזרות שהוקמו באופן ספונטני.

 2. גישה מובנית יותר לתמיכה בקהילות (*אנחנו נמצאים היום פה).

 3. קהילות כחלק מובנה משיטת העבודה הקיימת.

 4. קהילות כחלק אינטגרלי ומוכר במיבנה הארגוני, בחברה בה המיבנה הארגוני הקיים והמוכר כיום הוא בעיקרו פטריאכלי.


תנאים להצלחה- תנאים הכרחיים להצלחת הקהילה כוללים:

 • היוזמה האישית של חבריה.

 • מעורבות ומוכנות ללמידה משותפת; פסיביות של חברי הקהילה איננה אפשרית באם אנו רוצים לקיים ולהחיות אותה.

 • האמון של חברי הקהילה אחד בשני הוא קריטי לקיומה; האמון הוא יכולת להודות באי ידיעה ובטעויות.

כדי לעבור לשלב 3 באבולוציית הקהילות, חייבת להיות לחברי הקהילה הבנה שהפעילות בקהילה הינה חלק בלתי נפרד מעבודתם השוטפת מחד, והבנה מצד ההנהלה למחויבות ולפעילות הנדרשת של חברי הקהילה מאידך.

bottom of page