top of page
  • תמונת הסופר/תצביקה עמית

ניהול ביצועים מאוחד

עודכן: 11 בדצמ׳ 2022

המושג ניהול ביצועים מאוחד נולד מתוך הצורך לפעול באופן אקטיבי לשיפור ביצועי הארגון.

לתחום הבינה העסקית חלק קריטי בתחום ניהול הביצועים, זאת ע"י:


  • הצגת נתונים בזמן המתאים ובהצגה פשוטה.

  • יכולת קריאה והבנת הכוונה מאחורי נתוני ביצועי הארגון דרך גילויי שונים הנובעים מתוך הניתוחים ושאילות בזמן אמת.

במקום רק לדבר על יצירת דוחות, טיפול בשאילתות ויישם ניתוחים אנליסטים, אנו רוצים לאפשר לארגונים למדוד ולעקוב אחר הביצועיים הרוחביים של העסק. אנו רוצים לראות כי מוצרים והפיתרונות של תחום הבינה העסקית יורחבו ויאוחדו בתחומי התקציב, התכנון ובקרה. זאת במטרה, לספק ראיה הוליסטית על ביצועי החברה לאורך פעילות תפעולית באגפים השונים וליצור לינק בין תכנון אסטרטגי וביצועי תורת המדידה הקשורים.

ניהול הביצועים משתלב בתוך המחזור העסקי ובכך שהוא משפיע באופן מקיף על הכיוון אליו העסק הולך.

המושג ניהול ביצועים מאוחד יכול להופיע בצורות הבאות:

  • וEnterprise Performance Management

  • וBusiness Performance Management

  • וBusiness Performance Software

פתרונות ניהול ביצועים מאוחד, שונים באופן מהותי בצורתם, גודלם ובאופן השימוש בהם.

המבנה של הפתרון תלוי במספר פקטורים כגון: קנה המידה של העסק, נפח המידע, מידת התחכום של תשתית ה-IT, מידת המחייבות לניהול הביצועים וכו'. אחת מנקודות המפתח להצלחה, הינה היכולת של פתרונות ניהול הביצועים להתגבר על האתגרים הטכניים בביצוע אינטגרציה וניצול נכסי ה-IT הארגוניים.

ישנם מספר רמות שבה האינטגרציה הזו דרושה:

השימוש החוזר בנכסי התוכנה הארגוניים (בינה עסקית, ניהול תקציב, אמצעי תכנון ובקרה וכו').

תחום ניהול הביצועים משתלב עם תוכנות נוספות מספקי תוכנה שונים בארגון. האינטגרציה בין התוכנות דורשת יותר מתמיכה בסטנדרטים זהים. הפתרונות נדרשים לעבוד גם אחד לצד השני .

המטרה היא ליצור ארכיטקטורת ניהול ביצועים גמישה המאפשרת לארגון להסתגל לדרישות צרכים ותוכנות בצורה פשוטה.

רענון נתוני הארגון. לארגונים קיים הצורך לרענן את הנתונים שלהם. פתרונות ניהול ביצועים המסתמכים על מידע לא איכותי טובים פחות מאשר לא לבצע ניהול ביצועים בכלל.

למעשה דיוק וחוסר פשרות באיכות הנתונים הם בלב תחום ניהול הביצועים. הוכח כי תחום זה הינו המורכב והמסובך בביצוע משימה קריטית של ניהול ביצועים. בעוד שאספקטים אחרים נראים שאינם מחייבים, אספקט זה כמעט בלתי אפשרי לביצוע ללא אנשי בינה עסקית.

ניבוי תחזיות זה תחום נוסף של ניהול הביצועים.

אספקט זה בצורתו האופיינית אינו מהווה פתרון אחיד, והוא מתאים לדרכים השונות המתייחסות לגישת הארגונים.

מבוסס על מאמר:

Corporate Performance Management

Butler Group, April 2009

Comments


bottom of page