top of page
  • תמונת הסופר/תשהר שדה

התאמה והנגשה

עודכן: 30 בינו׳ 2023


רמפה לכיסא גלגלים

בעבר, השימוש במדיה לצרכי היומיום היה נחלתם של אנשים ומשתמשים "טכנולוגיים" ברובו, כאלה שאוהבים ומסתדרים עם טכנולוגיה מתחדשת ומורגלים אליה מגיל קטנות.

בעידן של היום, כמעט כל אדם ממוצע צורך את רוב המידע והשירותים דרך המדיה על סוגיה.

ההיצע ההולך וגדל של אתרים ואפליקציות של גופים נותני שירות, אתרי חדשות, אתרים של עסקים ועוד רבים הרגילו אותנו לסטנדרטים של נוחות וזמינות הדרוש לנו כמעט בכל מקום וזמן.

אבל בואו נדבר קצת על הצד השני – הצד של נותן השירות. באחריותו של נותן השירות להנגיש את המידע אותו הוא מספק לסוגי האנשים שסביר שיצרכו אותו. לא נתמקד בנגישות לאנשים עם מוגבלויות אשר לה סטנדרטים וכללים משלה, אלא בהנגשה הכוללת- לכולנו.

המטרה: יצירת סביבת עבודה נעימה ומתאימה לכלל המשתמשים הפוטנציאלים של הפלטפורמה על מנת להרחיב את השימוש בה ואת נתח השוק שלה ע"י הפיכתה לרלוונטית לכולם.

למציאת דרך פתרון עקרונית נחלק את המשתמשים הפוטנציאליים לשתי קבוצות:

  1. משתמשים "טכנולוגיים" – כאלה שרגילים לשימוש בטכנולוגיה ואוהבים אותו. לרוב יהיו אלה אנשים צעירים או כאלה שעובדים באופן שוטף בצורה מקוונת.

  2. משתמשים שאינם "טכנולוגיים" – כאלה שלרוב לא מסתדרים עם טכנולוגיה ומעדיפים את דרכי העבודה הישנות. לרוב יהיו אלה אנשים מבוגרים או כאלה שאינם מורגלים בעבודה מקוונת.

למשל, עבור המשתמשים הטכנולוגיים נרצה ליצור פלטפורמה המתאפיינת בין השאר ב:

  • כמות מלל מועטה. רק המידע הנחוץ למשתמש בכל שלב יוצג לו, יעשה שימוש באייקונים וסמלים מוכרים במקום במלל מסביר - זאת בכדי לא להעמיס על המסכים ו"לעייף" את המשתמש.

  • עיצוב חדשני ו"נקי" יחסית המשווה אוירה טכנולוגית מתקדמת.

  • שימוש באייקונים וסמלים מוכרים במקום במלל מסביר

עבור המשתמשים שאינם טכנולוגיים נרצה ליצור פלטפורמה המתאפיינת בין השאר ב:

  • מלל מפורט המסביר כל שלב לפרטיו - נרצה לוודא שהמשתמש שאינו מורגל בטכנולוגיה יסמוך על השירות הניתן לו דרך הפלטפורמה ובכך להסיר חששות המתעוררים מחוסר ידיעה.

  • הדגשת חלקים חשובים הדורשים שימת לב מוגברת, שימוש בתמונות וצבעים בעלי קונוטציה המתאימה לתוכן אתו הם מלווים.

  • שימוש באייקונים וסמלים מוכרים בנוסף למלל מסביר

לסיכום, התאמת הפלטפורמה לכלל סוגי המשתמשים בה, תדרוש מנותן השירות לנתח ולהכיר את אופי השימוש של משתמשים שונים ואת ההבדלים בניהם; זאת, תוך מציאת איזון בין הדרישות השונות והתאמה ככל האפשר לכולן.

bottom of page