top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

חוות ידע מרכזית The Knowledge Warehouse

עודכן: 9 בינו׳ 2023

חוות ידע מרכזית- The Knowledge Warehouse.

לחוות ידע מרכזית, שמות נוספים. חלק מכירים אותה כ"פורטל" ארגוני (בגלל הממשק הקדמי שלה), אחרים, כ"תשתית ניהול הידע" והשמות רבים ומגוונים.

מה מהות חוות הידע? מעין ספריה גדולה, ממוחשבת, ממנה ניתן לשלוף ידע (גלוי, לא סמוי!) בטכנולוגיית Pull (בעיקר).


מדוע מקימים חוות ידע?

  1. כי יש הרבה ידע גלוי שלא קל לאחזר בשיטות בו מאוחסן כיום.

  2. כי רוצים להפיץ ידע גלוי בקרב ארגון מבוזר, שאינו נגיש לרשת הנתונים הסטנדרטית.

  3. כי יש נושאים, בהם בחשבון עלות/תועלת לא כדאי להשקיע בפתרון ידע ייעודי.

מהן הבעיות המרכזיות העולות בהקמת חוות ידע?

  • כפל נתונים. הידע ה"מועמד" לאחסון בחוות הידע, מאוחסן כבר, על פי רוב, במקום אחר. העתקתו גם לחוות הידע, טומנת בחובה את הסכנות הסטנדרטיות של חוסר עקביות, בעיקר בעת עדכון תכנים קיימים.

  • עדכון שוטף של המאגר. היות ולא מדובר בפתרון ידע ייעודי לנושא מסוים, אין, בדרך כלל, תהליך עבודה יחיד בו מתווספים תכנים ומתעדכנים. אי לכך, קשה להשתלב בתהליך העבודה השוטף דבר שהיה מאפשר הבטחת עדכניות ברמה מספקת, גם מעבר להקמה הראשונית.

  1. גישה לידע ושימוש בו. היות והידע נמצא בחווה, והגישה אליו, רובה ב- Pull, ישנה בעיה בהבטחת השימוש בידע הנצבר, בזמן בו הוא נדרש.

  2. אינפלציה בידע. עודף ידע, גורם לאי שימוש בידע בכלל. סינון הידע, מאידך, מחייב תקורה קבועה על העובדים. יש לפתח מנגנון שיאפשר סינון עם מינימום תקורה, כדי להבטיח את רצון העובדים לעשות שימוש בידע.

על העקרונות להקמת חוות ידע המתמודדות עם הבעיות שהועלו, ועל הכלים המוכרים בשוק לנושא- בגיליון הבא. קוראים הרוצים לתרום מניסיונם, מוזמנים לפנות לעורכי העיון: 2know@knowledgeware.co.il.

Comments


bottom of page