top of page
  • תמונת הסופר/תמירב בר-שדה

נטיקה

עודכן: 31 בינו׳


פגישה וירטואלית

התקשורת במרחב הווירטואלי מורכבת בעיקר ממילים. הבעות פנים, טון ואינטונציה, נדחקים החוצה. התוצאה הישירה יכולה להיות תקשורת לקויה הנובעת מחוסר הבנה ועלולה לגרום לתחושות קשות של פוגענות.

"אנונימיות" זו עלולה להתפרש כחוסר מחויבות כלפי האחר.

על אף כל זאת, רוב משתמשי האינטרנט מצפים שהסכמים, חוקים ואמנות הקיימים ב"עולם האמיתי" יחולו גם על המרחב הווירטואלי. יש לראות במרחב זה שלוחה של העולם הקיים ולא עולם חדש, נפרד עם מערכת כללים אחרת.

הבנה זו הולידה את המונח החדש Netiquette (ובעברית- נטיקה), שילוב של המילים "נט" (רשת) והמילה הצרפתית "Etiquette" להגדרת אמות מידה וכללי התנהגות במרחב הווירטואלי החדש.

המטרה – הגדרת אמות מידה להתנהגות מקוונת (מה מותר, מה אסור ומה הוגן) כדי לאפשר גלישה בטוחה ברשת האינטרנט ותקשורת נכונה, חיובית, עם משתמשים אחרים.

מערכת כללים אוניברסלית זו רלוונטית גם כאשר הגבולות הלאומיים אינם קיימים עוד ומתייחסת לכיבוד זכויות הפרט, הפרת זכויות יוצרים, הטרדות ברשת, הגנה מפני ניצול של ילדים ועוד.

Comments


bottom of page