top of page
  • תמונת הסופר/תשגית סלמון

ChatPDF – הכלי, יכולותיו ויתרונותיו

עודכן: 19 בפבר׳


אותיות יוצאות מטאבלט

וChatPDF הוא כלי AI, המסייע לקריאה והבנה של מסמכי PDF.


בכלי זה מתנהל צ'ט (שיחה) בין המכונה לבין המשתמש, על בסיס מסמך PDF שהמשתמש העלה למכונה (לשמחתנו, ניתן להעלות גם מסמכים בעברית).

מאמר, סקירה, ספר, מדריך, מצגת חוזה או דוח- כל אלה הם דוגמאות למסמכים מרובי מלל, שהצ'ט יכול לעזור, ואף לחסוך זמן בקריאתם.


עם העלאת המסמך, יציג ChatPDF תקציר בן מספר משפטים של המסמך ו 3 שאלות שהוא ממליץ למשתמש לשאול על הטקסט.

מרגע זה ניתן להתחיל בצ'ט.


חשוב! על השיחה להיות ממוקדת בתכני המסמך.

לדוגמה, כששאלתי את הצ'ט מה הוא ממליץ להוסיף לפרק מסויים במסמך, הוא לא ידע לענות, שכן, אין מידע כזה במסמך.

כששאלתי על סוגיות מקצועיות שלא נידונו במסמך, הוא ענה שאין ביכולתו לענות עליהן, כיון שאינן מופיעות במסמך.


להלן דוגמאות לשימושים אפשריים בכלי:

כאמור, אוטומטית עם העלאות המסמך, הצ'ט מציג תיאור כללי שלו ו 3 שאלות שמומלץ לשאול הנוגעות לתכני המסמך.

כמובן שאין חובה לשאול בדיוק את אותן השאלות שהצ'ט המליץ, וניתן לשאול כל שאלה אחרת.

ניתן להמשיך ולהעמיק בשאלות על בסיס התשובות שמתקבלות.


בנוסף, ניתן לבקש מהצ'ט שיסכם את הנושאים המרכזיים במסמך, ואף לקבל תקציר או תשובה על תוכן שכתוב בעמוד ספציפי ("סכם את הכתוב בעמוד 4").


כשהמסמך מכיל טבלאות ותרשימים, ניתן לבקש הבהרה או ניתוח של המוצג בהם (הסבר לי מה מציגה הטבלה בעמוד 8").


הצ'ט אף מסייע להתמצא במסמך, וניתן לבקש ממנו להפנות אותי למידע.

ניתן לשאול אותו, לדוגמה, באיזה עמוד יש התייחסות לנושא מסויים.

אפשרות אחרת היא לשאול אותו באיזה עמוד/סעיף במסמך מופיע מידע שהתייחס אליו בתשובה שנתן.


ויכולת נוספת ומאוד משמעותית- ניתן לקבל סיוע בקריאה והבנת מסמך בשפה זרה. ניתן לטעון מסמך באנגלית, ולשאול שאלות בעברית- בהתאם לכך, גם התשובות תתקבלנה בעברית.


כמה פרטים טכניים:

האתר זמין לכלל המשתמשים בכתובת: https://www.chatpdf.com

קיימות גרסת חינם וגרסה בתשלום.

בגרסת החינם:

  • ניתן להעלות עד 3 מסמכים ביום

  • אורך מסמך: עד 120 עמודים

  • גודל מסמך: עד MB10

  • ניתן לשאול עד 50 שאלות ביום

  • ניתן לשמור היסטוריית התכתבויות


לסיכום,

מדובר בכלי פשוט וידידותי, המסייע בהבנת מסמכים ומקצר את זמן קריאתם.

מומלץ בעיקר לסיוע בקריאת מסמכים מרובי מלל או מסמכים בשפה זרה.

זכרו שהכלי מסייע בקריאה והבנה, ואינו כלי ניתוח, כך שהשאלות צריכות להתמקד בתכנים הכתובים במסמך.


留言


bottom of page