top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

מדדים בשרות האסטרטגיה הארגונית

עודכן: 8 בדצמ׳ 2022

מדברים הרבה על מדידה. מדברים הרבה על כך שצריך למדוד את מה שמקדם את האסטרטגיה.

תמיד מיד עולה השאלה - מה המדדים הנכונים? איך נמצא (או נמציא אותם)?

האמת, כמעט תמיד מנסים לפנות לטריוויאלי או להמציא מאפס.

מקור נהדר לחפש בו מדדים לנושאים ניהוליים אסטרטגיים הוא פשוט...ספרי ניהול.

קחו לדוגמא נושא הסתגלות ארגונית. משמעותה של הסתגלות ארגונית הנה יכולת טובה (ומהירה) לביצוע שינויים ארגוניים.

לכו וחפשו בספרי ניהול השינוי, והבינו מה השלבים השונים בניהול השינוי, מה נדרש, ומכאן קל יהיה להסיק מהם המדדים הנכונים.

על פי תפיסת קוטר, לדוגמא, השלב הראשון הנו יצירת תחושת הדחיפות. לצורך כך, נדרשת כמובן יכולת להעברת מסרים ארגוניים. בחנו אילו ערוצים כאלו קיימים בארגון, האם מגיעים לכלל העובדים או חלקם, ומה האפקטיביות שלהם.

על פי היאט וקריזי, לדוגמא, כדאי להקדים ולנתח מה גורמי ההתנגדות (מודעות, רצון, ידע, יכולת) ועל פי אלו לפעול. בחנו האם ישנה מערכת סקרים ועד כמה זו מתפקדת.

קחו לדוגמא נושא עשייה. ישנו ספר נפלא The Knowing Doing Gap המסביר מה גורם לרוב החברות ורוב המנהלים לעשות את כל הקורסים הנכונים, לשמוע את כל הרעיונות הנהדרים, ובכל זאת לשגות שוב ושוב. הספר מדבר על הפער בין דיבור לעשייה. ארגון המתאפיין בדיבור- ירבו בו הדיונים ותרבינה בו המצגות. בארגון המתאפיין בעשייה, כמות הדיונים תהווה רק חלק קטן יותר של יום העבודה. זו רק דוגמא, והספר מכיל כמובן עקרונות נוספים.

קחו לדוגמא נושא חדשנות (שאין ארגון כמעט שלא מתהדר בו כערך...). ישנם ספרים נפלאים על חדשנות דוגמת הספר Making Innovation Work. הספר מדבר על פורטפוליו משולב של חדשנות קטנה ומשמעותית, על חדשנות שמיושמת לא רק במו"פ אלא בכל הארגון וכו'. כל אחד מאלו- אפשר כבר למדוד.

השורה התחתונה- אנשים חכמים כבר הקדישו מחשבה והגיעו לתובנות איך לקדם אסטרטגיות מכירה, צמיחה וניהול. היעזרו בהם בבניית המדדים.

גם מלמד לטובת הבינה העסקית ושיפור הארגון, אך לא פחות מעשיר ברמה האישית.

שווה!

Comments


bottom of page