top of page

ניהול ידע מהיר

עודכן: 9 במרץ 2023

ניהול ידע מהיר הוא כלי שיכול לשנות את הדרך שבה אתם מנהלים פרויקטים וכך למנף את הישגי הפרויקט. מה זה אומר להיות מהיר? להיות "מהיר" בעסקים, הפך לרעיון חשוב בשנים האחרונות, כך גם ניהול הידע. כשמדברים על מהירות בעסקים מתכוונים להעברת דרכי חשיבה. עסק מהיר הוא עסק המעודד שיתוף פעולה, מעדיף את הפרט על תהליכים ומערכות, מגיב לשינוי באופן חיובי ולא נוקשה, ומתכנן לטווח ארוך. מהירות בעסק אינה דורשת כלי, שירות או מסמך אלא חשיבה. ניהול עסקים באופן מהיר וניהול ידע משתלבים יחד. ניהול ידע מהיר מקדם שיתוף פעולה, יוצר שיתוף יעיל וחוצה מחסומים, כגון היררכיות מסורתיות. ניהול ידע מהיר מגיב במהירות לשינויים, והוא כלי מעולה בניהול פרויקטים .

ניהול ידע מהיר בניהול פרויקטים כדי לנהל פרויקטים מוצלחים, חיוני להיות בשליטה בכל הפעילויות. כדי שזה יקרה, צריכה להיות פתיחות, כולם צריכים לדעת מה קורה. לרוב יש כמה בעלי עניין מעורבים בפרויקטים. בכדי שהפרויקטים יצליחו, צריך לשתף פעולה ולחלוק ידע. אין מקום להתעסקות במעמד ובהיררכיות, הדבר היחיד שמעניין הוא שהידע המשותף יקדם במהירות ויביא חדשנות. לדוגמה, אם לבעלי העניין "פיסת מידע" חיונית לפרויקט, הם חייבים לשתף. זה המקום שבו נכנס ניהול ידע מהיר ומשתלב בניהול הפרויקט.

לסיכום, המשמעות של "להיות מהיר" היא הובלת שינוי תרבותי בארגון. ניהול ידע מהיר הוא אמצעי פעולה יעיל, הוא מעריך שיתוף, חוצה היררכיות, ועוזר בתכנון תהליכים לטווח ארוך.

הטיפ מבוסס על הכתבה:

Comments


bottom of page