top of page
  • תמונת הסופר/תנעמה הלוי

קבוצת אנרגיה, קבוצת סינרגיה

במהלך עבודתי אני נדרשת מפעם לפעם לפתח סדנאות קבוצתיות העונות למטרות מגוונות, החל מבניית צוות ועד להתנעת פעילות בעלי תפקידים שונים. בעת שיטוטי במקורות השונים מצאתי את הנ"ל: הגדרה ל 3 סוגי קבוצות: "קבוצת אלרגיה"-(1+1=1)- צירוף המשתמשים יחד, מפחית מערכו הסגולי של כל משתתף עקב בזבוז אנרגיה וזמן על אינטרסים, כבוד ומעמד. "קבוצת אנרגיה-(1+1=2)- צירוף המשתמשים יחד, מימוש יכולתם כפרטים אך לא את יכולתם כצוות עבודה. קבוצה זו עסוקה בדיונים לא מעמיקים ונמנעת מקונפליקטים בכדי לשמור על מערכת יחסים תקינה. "קבוצת סינרגיה"-(1+1=3)- קבוצה בה השלם גדול מסך חלקיו. קבוצה זו מאופיינת בקונפליקטים מפרים; סבלנות וסובלנות וקבלת החלטות המאפשרת רק בצוות. המושגים, אלרגיה, אנרגיה וסינרגיה יכולים להיות נפלאים לתאר את ההבדלים שאנו רואים לא פעם בין קבוצות דיון הפעולות בקהילות וירטואליות. קבוצת דיון שתכונה 'אלרגיה' היא כזו שבה החברים חוששים להעלות דיון או שאלה שתפחית מכבודם, היות ובצד השני עומדת חבורה צינית של עובדים הנהנים לנתח את התכנים ולהמציא כינויים שונים על כל המשתתפים בה. לא פעם נתקלתי בכאלו שאמרו לי שכל מי שמשתתף בפורום הם אנשים שאין להם מה לעשות בחברה וסובלים מעודף זמן... מפורום כזה וודאי שלא נצפה לגדולות ולא לנצורות.

קבוצת דיון שתכונה 'אנרגיה'- היא כזו שלכל חבר המשתתף בפורום יש אינטרס- להראות את ידיעותיו ולפעול לפי ציפיות המנהלים אך וודאי שהחבר לא יסכן עצמו, הוא ידאג להשתתף בקבוצת הדיון רק כאשר תועלת אישית תצמח לו מכך, הוא עושה זאת כלאחר יד ולא באמת מאמין שניתן להשתמש בקבוצה ככלי עזר לעבודה השוטפת. קבוצת הדיון שתכונה 'סינרגיה' היא זו שחבריה יעלו נושאים לדיון שהם אקוטיים לאותה קבוצה מקצועית, שמעסיקים את חבריה ברמה היומיומית. בקבוצה כזו נראה דיונים דינאמיים, עכשוויים ועדכניים ונקבל משוב חיובי ושביעות רצון החברים מהשימוש בה. כיועצים שאחראים על התנעה וליווי של תהליכים בתחום התוכן אם בעת שאנו פוגשים במומחי תוכן, אם כאשר אנו מבהירים לחברי הקהילה את ציפיות תפקידם כשותפים בתהליך, אם בתהליך שבו מגבשים באופן נקודתי צפיות לקבוצת הדיון. חשוב שנדע לכוון ליצירת קבוצות סינרגטיות שמעניקות תועלת משמעותית לחבר ולארגון ושימוש במושגים שלעיל וודאי יכול להועיל.

Comments


bottom of page