top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

ראיון עם מנהל ידע

עודכן: 30 בינו׳ 2023

והפעם- ראיון עם מנהל ידע. ישנן מספר חברות בארץ העוסקות בניהול הידע ברמה המעשית. ברוב המקרים מדובר בתפקיד משני וחלקי, אך ישנם ארגונים שמינו בתוכם מנהלי ידע ממש. אחד הראשונים הנו ECI, שמנה מנהל ידע, רון דביר שמו, כבר לפני כשנתיים ומחצה.

רון, מהו אופי פעילות ניהול הידע בארגונכם?

אקדים ואומר, כי למרות שאנו פעילים בנושא כבר מעל שנתיים, הפעילות עוד רבה, ואנחנו בעיצומו של תהליך מתמשך למדי. לעצם השאלה; פעילות ניהול הידע בארגוננו מבוצעת היום בשני רבדים: ברובד הראשון, ישנו צוות של כ-10 איש ההוגים יחד רעיונות לפרוייקטים משותפים הנדרשים בנושא ניהול הידע. לצוות יש תקציב לביצוע המשימות, ואם כי רוב אנשי הצוות הנם אנשי מטה, מוצעים התוצרים לא רק לקבוצות המיוצגות בצוות, אלא גם לקבוצות בשטח, היכולים להשתלב, על פי מיטב הבנתנו. ברובד השני מבוצעים הפרוייקטים עצמם.אילו יישומי ניהול ידע הקמתם בארגון? יישומי ניהול הידע שהוקמו עד כה ב-ECI , הוקמו חלקן על ידינו, וחלקן, אני מדגיש, ע"י הקבוצות עצמן, בין אם קראו לפעילות באופן פורמלי "ניהול ידע" או לאו. היישומים כוללים מחד מיפויים שונים (ניהול מומחים, ניהול אתרי אינטרא-נט, ניהול הנהלים ועוד); גדולתם באינטגרציה ובהאחדה של הפריטים השונים. מאידך ישנן מערכות ניהול ידע משלימות הכוללות לדוגמא את מערכת ההדרכות או את מערכת הדיווח על סמינרי ידע פנימיים ב-ECI. כאמור, המלאכה עוד ארוכה.

לסיכום, מה היית מציע למנהל ידע חדש, העושה צעדיו הראשונים בתפקיד?

זהירות וצניעות. רבים וטובים מנהלים ידע ללא התג הפורמלי. לא כדאי לתפוס בעלות על ניהול הידע. ככל שירבו השותפים, ככל שנרבה ללמוד גם מהאחרים, אלו המבינים בניהול ידע וגם מהאחרים, נשכיל להגיע לפתרון מיטבי.


Comentários


bottom of page