top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

איפה לא כדאי להתחיל בניהול ידע?

אנחנו משוכנעים בחשיבות ניהול הידע. אנחנו בטוחים שהוא המפתח בעולם כשלנו לקפיצת מדרגה בהשגת היעדים הארגוניים. יתר על כן, הידע הקיים בחברה הנו גורם מספר 1 לצמיחה של חברה, הכל ברור כל כך.עם זאת, לא בכל נושא, לא בכל פעילות מומלץ להתחיל ולנהל ידע. לפחות לא בשלבים הראשוניים. לפחות אם אנחנו רוצים גם להצליח, ובזמן סביר... להלן רשימה חלקית של מקומות מועדים: לא כדאי לנהל ידע, היכן שתוחלת החיים של פריטי הידע קצרה למדי. קצב עדכון גבוה של פריטים מצריך השקעה גבוהה מאד בתחזוקה, וסיכוי גבוה מאד של חוסר אמינות, במידה ותחזוקה זו אינה מושלמת. לא כדאי להתחיל בניהול ידע, אם אנחנו לא יכולים להגדיר מראש תהליכי עבודה ו/או אמצעים ממוכנים לעדכון. מאגר ידע סטטי חשוב כמת. לא כדאי להתחיל בניהול ידע, בסביבה בה המידע לא מנוהל. אם אין יסודות, אין משמעות להתחיל בקומות העליונות. במקומות שכאלה, מומלץ להפשיל שרוולים ולפעול למען ניהול המידע. התוצאות תהיינה מפתיעות. לא כדאי להתחיל בניהול ידע כפיילוט ראשון, אם לא ניתן לאתר בתוך הקבוצה המנוהלת Inside Salesman. לא כדאי להתחיל בפיילוט, במקום עם סיכון גבוה. לא כדאי להתחיל בפיילוט במקום שייקח יותר מחצי שנה להראות תוצאות ולהוכיח תועלת. לא כדאי להתחיל בפיילוט אם קשה יהיה להסביר לאנשים חיצוניים את ההצלחה ולהשתמש בפיילוט כמנוף לפעילות ניהול ידע נוספת בחברה. הכל טריוויאלי כל כך, אך קל כל כך ליפול בחיי היום יום. מומלץ להחזיק את הרשימה במקום נגיש, ופשוט כל פעם לוודא שאנחנו לא בכיוון הלא נכון.


Comentarios


bottom of page