top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

השותפים לתהליך המיפוי – אפשר גם אחרת ...

השלב הראשון בפרוייקט ניהול ידע הנו שלב המיפוי. בשלב זה ממפים את נושאי הידע הרבים הקיימים בארגון ומאתרים את פריטי הידע השווים ניהול, אלו שניהולם בעל ערך מוסף מרבי להצלחת הארגון. יישום שלב זה נעשה בד"כ באמצעות ראיונות של אנשי החברה, או באמצעות תהליך Brainstorming. בכל מקרה, עיקר המאמצים נעשה מול המנהלים והמומחים בארגון. למה דווקא המנהלים והמומחים? מתוך הבנה ומחשבה שהם אוצרים בתוכם את הידע, אותו נכס אישי שאנו שואפים להפוך לנכס ארגוני. הידע אותו אנו מחפשים הוא הידע הלא פורמלי (Tacit Knowledge) הנובע מהניסיון ומהמומחיות המצויים אצלם. ידע זה אנו מבקשים לפרמל ולהפוך לנחלת הכלל (Explicit Knowledge). טבעי ביותר לפנות לקבוצות אלו, וקבוצה זו ראויה והכרחית, אך אינה מספקת לקבלת התמונה הכוללת, בכדי לדעת איזה ידע באמת חסר לארגון. לא תמיד מהמנהלים והמומחים תצמח הישועה. בל נשכח כי בעלי הידע רואים אותו כטריוויאלי ולא תמיד יודעים להצביע על מה שחסר כי הם כבר "שכחו", הידע והניסיון האצורים בתוכם הפכו לחלק מהם.

לכן לא פחות חשוב להתחיל מהכיוון ההפוך, הפחות הטבעי. מומלץ לפנות לעובדים חדשים שהצטרפו לא מכבר לארגון והם עדיין בשלבי הקליטה. הם אמנם עדיין לא צברו מספיק ניסיון אך הם יכולים לסייע לנו להבין מהם סוגי הידע בהם הרגישו את החסר הגדול בתחילת עבודתם, איפה בעיקר הרגישו בפער הנובע מהניסיון ומהם אותם פריטי ידע שהיו מסייעים להם לעבור את תהליך הקליטה במהירות ובקלות יתר, אם היו מוכלים בתוך מאגר ידע. הממצאים שנגלה עשויים להיות מפתיעים. שאלו, לדוגמא, עובד חדש באגף מערכות מידע, איפה היה לו החסר העיקרי בקליטתו: בהבנה הטכנולוגית (הנחשבת בעינינו כקריטריון עיקרי לקליטה) או שמא בהבנה העסקית של הארגון?

לא מן הנמנע שהתשובה שתקבלו לא תטה תמיד לפן הטכנולוגי.


לסיכום:

השילוב של המומחים, ספקי הידע, מחד, והעובדים החדשים, צרכני הידע, מאידך יביא למיפוי משופר.

במבט לאחור- טריוויאלי.

נ.ב.

גם לאחר שלב המיפוי, מומלץ כמובן להמשיך ולהיעזר בעובדים החדשים גם בשלבי ההטמעה הפריסה של ניהול הידע בארגון. מימוש ויישום ניהול ידע יצליח טוב יותר אם ניעזר בעובדים אלו וניתן להם את ההזדמנות לקחת יוזמה ואחריות על הידע שהם יודעים, על הידע שאינם יודעים ועל הידע שהם זקוקים לו. בדרך זו יגדל הערך של ההון האינטלקטואלי של החברה ויכה גלים לא רק ברתימת הידע ברמת העבודה היומיומית אלא בסלילת הדרך לפריסה רחבה של ניהול הידע בארגון.

Comments


bottom of page