top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

החזר השקעה

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

כמו בכל נושא, כך גם בניהול ידע, כאשר מגיעים לשלב המעשי של תחילת פרוייקט, אחת השאלות הראשונות העולות הנן: מה עם החזר ההשקעה (ROI-Return on Investment)? מה יהיו המדדים להצלחה?

דווקא בניהול ידע, קשה יותר למדוד אם זכינו בעוד הצעה כי ניהלנו את הידע הקיים מהעבר. דווקא כאן קשה יותר למדוד אם היו פחות שגיאות בייצור בגלל למידה מלקחי העבר. ובכל זאת, דווקא כאן, שהנושא אינו ברור דיו, מדידת הצלחה הכרחית.


איך מודדים הצלחה? כמה טיפים קטנים:

  1. ניתן למדוד כמות גישה ושימוש בידע, אך יש לזכור שזהו מדד חלקי למדי, שכן אין הוא מלמד על ניצול הידע למטרה מעשית, אלא על עיון בו בלבד.

  2. היות וניהול ידע תמיד צריך לשרת יעד של הארגון, הדרך הישירה ביותר הנה למדוד אם אותו יעד הושג טוב יותר. ולכל יעד, יש את המדדים שלו (יתכן אפילו, שהם כבר נמדדים ממילא). לכן, המדדים להצלחת ניהול הידע יהיו רבים ונקודתיים בהתאם למוקדי הידע בהם טיפלנו, ובהתאם ל- ILP's (Information Leverage Points) בהם התמקדנו.

  3. שני מדדים היכולים להיות טובים כמעט לכל יעד ומטרה:

    • משוב הפונה לאנשים ושואל מה דעתם לגבי ניצול הידע העומד לרשותם.

    • בחינה עד כמה מתקצר זמן כניסה לתפקיד של עובד חדש בנושא האמור.

עוד טיפים- בחודש הבא.

Comments


bottom of page