top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

הנחיה- חיונית יותר משהיינו מצופים; יותר מורכבת ממה שהיינו רוצים

מנחה הוא מי שמתכנן, מנחה ומנהל את הדינמיקה שבין אנשים כדי לייצר ערך, לקבל החלטות ולהשיג את היעדים הנדרשים על סמך תרומתם. אנו מבינים באופן טבעי את תפקידו של המנחה בתנאים ספציפיים שבהם מנהיגות היא חלק פורמלי ממבנה האירוע. עם זאת, ההנחיה, כפי שציינה תמי דובי, היא דרישת בסיסית מכל מנהל ידע, כמעט בכל הקשר ומצב.

הנחיה אולי נראית כמו משימה פשוטה, אבל למרבה הצער, זה בדיוק ההפך! הכל עוסק באיזון בין תפקידי החברות (socialization) והשליטה (control). רמת שליטה נמוכה עלולה להוביל לכאוס ללא תוצאות; רמה נמוכה של סוציאליזציה עשויה להוביל להחלטות אך לירידה באיכות התוצאות ולירידה בתפיסת השייכות. על המנחה לשאוף לאיזון כזה על ידי יצירת שיחה, שאלות, תרומות, סיפורת יצירתית, גמישות מחשבות ו...זרימה.

פעולות סוציאליזציה עשויות לכלול:

לקבל בברכה, להדריך, להמריץ, לעודד, לעסוק, לשאול, להעצים, לחבר, לאפשר, להקשיב, להבהיר, להדגיש, לשבח, להתאים, לנווט, לאמן, להשתתף, לשאול, לכבד, להרחיק, לשותפות, לשקף, לתקשר.

פעולות שליטה עשויות לכלול:

תכנון, הכנה, הכוונה, האצלה, פתרון, "קריאת" החדר, ניהול (זמן/משאבים), אתגר, לכידה, תיעוד, סיכום, שליטה במשימה.

עד כמה שזה נשמע בלתי אפשרי ו"אמנות", הנחיה אפשר ללמד, לחוות ולשפר.

נסו; לא תצטערו על זה.


Comentários


bottom of page