top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

אז מהי השיתופיות החדשה באמת?

כולנו משתפים באופן טבעי, ממש כחלק מובנה בנו כבני אדם. נשאלת השאלה, אם כן, מה חדש, ברעיון של ״השיתופיות החדשה״?

השיתופיות החדשה עוסקת באנשים הקשורים יחד ללא גבולות, הבונים יחד קשרים ואמון, כדי לפעול ביחד לטובת מטרה משותפת.

בשיתופיות החדשה אנחנו לא רק עובדים באופן וירטואלי, גלובלי, ללא גבולות, עם אמון ובאקו-סיסטם; בשיתופיות החדשה אנחנו עובדים קודם כל עם אנשים ששונים מאיתנו (״הקשרים החלשים״).


לעבודה עם אנשים שונים יש מספר השלכות:

ראשית, מאגר אדיר של התנסויות וניסיון, דאף תת-קבוצה לבדה לא יכולה לייצר;

שנית, אפשרות לרתום מומחים כמעט מכל תחום ועניין, שכן גבולות השיתופיות לא עוצרים במדינה או חברה מסוימים;

שלישית, האנשים השונים הם על פי רוב כאלו בעלי תת-אג׳נדה שונה. כמובן, שהבדלים אלו יכולים לישמע כמקור לקונפליקט. אולם, קונפליקטים, אם מנוהלים באקלים של אמון, קשרי אנוש עמוקים ותחת מטרות משותפות, יכולים להוות כר לרעיונות פורים, יצירתיות וחדשנות.


התפוקות של השיתופיות החדשה יכולים להיות עוצמתיים:

קודם כל- תוצאות לא מוחשיות דוגמת ידע, הן פוטנציאל של נכסים, בהם ייעשה שימוש במיזמים ופרוייקטים עתידיים.

אך בעיקר, בעיניי, השיתופיות החדשה מספקת הזדמנות להשפיע על תעשייה ותחום דעת שלמים, וליצירת אימפקט משמעותי.

Comments


bottom of page