top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

ניתוח בעלי עניין כמפתח לשיתופיות מצליחה ארוכת טווחבאופן טבעי אנחנו מנתחים את הלקוחות, חברי הצוות וכל בעל עניין אחר, בכל פעילות שאנחנו מריצים, ועוד יותר כאשר מדובר בפעילויות שאינן חד פעמיות קצרות.


אז למה חשוב לנהל תהליך זה, אם ממילא מבוצע באופן טבעי?

התשובה כפולה:

מחד, בהסתכלות ורודה על החיים, אנשים בעלי אינטרסים שייתכן שאנחנו לא מודעים אליהם. ניתוח סדור של צרכים יכול להוביל למיצוי טוב יותר של חוזקותיהם ובה במידה להתחבר טוב יותר לתשוקות שלהם.

מאידך, בהסתכלות קצת יותר פסימית, אנשים בעלי אינטרסים שייתכן שאנחנו לא מודעים אליהם. ניתוח סדור של צרכים יכול להוביל אותנו למניעת קונפליקטים לפני התהוותם, או לפחות לצמצומם הניכר.


היום, בקורס השיתופיות החדשה של פורום ניהול הידע הבינלאומי KMGN שוחחנו על גורמי מפתח להצלחה לבניית הפתיחות והאמון עם בעלי עניין. 5 גורמי המפתח המובילים לדעתי:

  1. הבנת האינטרסים הסמויים, ובצידם את הגורמים המניעים לאינטרסים אלו.

  2. אימוץ ההבדלים בין האנשים; לעיתים זה נראה מפחיד, אך בסופו של יום כולם מרוויחים. כולל הפרוייקט.

  3. תכננו לתועלות ארוכות טווח ולא רק לכאלו המסייעות בטווח המיידי.

  4. שתפו ידע ולא רק את תוצרי השיתופיות והמשימות שבצידן. ג׳ו גביה ממיסדי AIRBNB מדבר באופן נפלא בשיחת טד על חשיבות שיתוף הידע לבניית אמון: https://www.ted.com/talks/joe_gebbia_how_airbnb_designs_for_trust?language=en

  5. הוסיפו שמחה וכיף למשוואה; משפר ביותר.

זכרו: בניית שיתופיות לוקחת זמן ונדרש להיות סבלניים.

ותמיד תמיד קחו בחשבון ששיתופיות הי לא רק צורך- היא נכס!

Comments


bottom of page