top of page
  • תמונת הסופר/תנורית לין

תיעוד תנועת העין

עודכן: 31 בינו׳ 2023

יצירת אתר, פורטל או קהילת ידע בעלי מידת שימושיות גבוהה הינה אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפנינו בתהליך האפיון. אם האתר יהיה קשה לשימוש ולא ברור, אם ארגון התכנים המופיעים בו יהיה לא אינטואיטיבי למשתמש ופריסתו באזורים השונים לא נהיר, יישאר השימוש בו דל ומועט ובכך יחטא לייעודו.

על כן, בחינת השימושיות, המאפשרת לנו לבחון את המידה בה נוח וקל האתר לשימוש עבור המשתמשים הינה שלב חשוב בתהליך ניהול הידע. עד כה בחינות השימושיות שעמדו בפנינו נשענו על תיחקור העובד הנסיין לאחר שימוש באתר, או צפייה בו מתנסה ומבצע בו מטלות במסגרת מעבדות שימושיות. ה-Eye Tracking לעומת זאת עוקב אחר תנועות העיניים של העובד ומתעד אותם בזמן אמת.

וEye Tracking אם כן, הינו תהליך המדידה, התיעוד והבחינה של פעילות העין בזמן השימוש באתרים. Eye Tracking מאפשר להבין על מה מסתכל המשתמש באתר, ממה הוא מתעלם, מה כיוון קריאת התכנים באתר וכיצד מגיבה העין לסוגים שונים של גירויים. טכנולוגיית ה Eye Tracking אינה דורשת מהמשתמש שימוש באביזרים מיוחדים, אלא מתבצעת על ידי מצלמת אינפרא אדום הקולטת את האור המוחזר מעין המשתמש ובכל משאירה את המשתמש בסביבתו הטבעית ומקטינה את ההטיה המתרחשת מעצם תהליך הבחינה.

ניתוח המידע המתקבל מתהליך זה מאפשר הבנה מעמיקה ומדויקת יותר בהשוואה לשיטות בחינת השימושיות האחרות של המרכיבים השונים של האתר, עד לכדי התמקדות באזור, רכיב או פריט ספציפיים הפוגעים בהנגשת המידע. רמת דיוק זו מאפשרת לנו למקסם את השימושיות באתר, בדרך קלה וזולה יחסית (בעיקר בהשוואה לשינוי האתר לאחר השקתו ויציאה להרפתקה של פיתוחים יקרים ובעלי סיכון גבוה לאחר קבלת תגובות המשתמשים, תרחיש המתקיים לא מעט בארגונים) ובכך להגביר את מידת השימוש בו ומימושו את המטרה לשמה הוקם.

Comments


bottom of page