top of page
  • תמונת הסופר/תטל אלון

Kiwi

עודכן: 24 בינו׳ 2023

נכתב בשיתוף עם ד״ר מוריה לוי


הקיווי אינו עוד רק פרי חום– ירקרק או ציפור אקזוטית...קבלו את הKiWi החדש - Knowledge in a Wiki. תפיסת ה- KIWI נולדה משילוב של שלושה תחומים: א. ניהול ידע כתחום ארגוני חשוב, אך לא ממוצה. ב. WIKI כתפיסה (לא רק טכנולוגיה) שעיקרה, שוויון של כולם, פתיחות, פשטות, ידידותיות וגמישות. ג. הרשת הסמנטית המדברת על קישורים בין הפריטים (רשת) והבניית ה WEB (סמנטית).

ה- KIWI הנו יותר מתפיסה גרידא. ה KIWI הנו פרוייקט (של הקהילה האירופית) שמטרתו לשפר את מיצוי ניהול הידע, כתוצאה משילובו עם תפיסת ה WIKI (הפתוחה) ותפיסת הרשת הסמנטית (המארגנת). הסינרגיה בין שלושת המרכיבים, היא המפתח להצלחה.

מדובר, אם כן, בניהול תוכן סמנטי מזן חדש בו תתאפשר יצירת משמעות חדשה לידע על ידי שימוש נוח בקישורים, בתבניות ובממשק משתמש גמיש התומך במשתמש המחפש ידע ויוצר ידע. אפקט כדור השלג, החיובי במקרה זה, של יצירת ידע חדש בעקבות השיתוף בידע קיים ילך ויגבר, כך מקווים יוזמי הפרוייקט. לקריאה נוספת אודות פרויקט KIWI הממומן על ידי האיחוד האירופאי (מספרו 211932), ניתן לפנות ל http://kiwi-project.eu/.

Comments


bottom of page