top of page
  • תמונת הסופר/תהדס גיל

Hello Chief! מיהו מוביל ידע דיגיטלי בארגון?

עודכן: 10 בינו׳ 2023

הנושא של מובילות דיגיטלית בארגונים נמצא כבעל חשיבות רבה בהצלחת הארגון להפוך להיות מוביל דיגיטלי בשוק ולייצר יתרון תחרותי אל מול המתחרים. מחקר מצא שחברות שהוגדרו כמובילות דיגיטליות היו בעלות ביצועים משופרים ביחס לארגונים אחרים:


תרשים המראה את אחוזי הביצועים

כחלק מהטרנספורמציה בתחום זה, הוגדר תפקיד חדש בארגונים – (CDO Chief Digital Officer), שאמון על הטמעת ידע מקצועי וארגוני באופן יעיל באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים מובילים, כגון שימוש בסרטוני ידע, מצגות ומסמכים חכמים, פורטל, רשתות חברתיות, אינפוגרפיקה ועוד.

ל CDO’s ארבעה מאפיינים בולטים: חזון, מעורבות, משילות וקשר חזק עם יחידת IT.

1. חזון - על המוביל הדיגיטלי בכל מחלקה להכיר את מדיניות הארגון בנושא - על המוביל הדיגיטלי להגדיר עבור עצמו/ עבודתו/ מחלקתו איך נכון שיפעל בהתאם למדיניות הארגון ולמטרות

2. מעורבות עובדים מעורבות העובדים בתהליך השינוי היא תנאי הכרחי להצלחה: - להבין את החזון, להבין את מטרות השינוי בשיטות העבודה, להתחבר לזה ולהאמין בדרך. - על המובילים הדיגיטליים להשקיע מאמץ ולהסביר את דרכי הפעולה שלהם ומטרותיהן כדי להבטיח שזה ברור לכולם. - על המובילים הדיגיטליים להיות פתוחים יותר לקבלת רעיונות חדשים/ הערות/ הארות

3. משילות מוביל דיגיטלי צריך להגדיר כללי משילות ברורים: לקבל החלטה על סוגי הפרויקטים שמצריכים כלי דיגיטלי, להגדיר מה יהיו התועלות בשימוש בכלי דיגיטלי, לתעדף בין משימות, להיות מעורב בתהליכי קבלת החלטות בנושא השקעות בטכנולוגיות הדיגיטליות, לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים, למדוד הצלחות.

4. קשר חזק עם IT שני הצדדים (המוביל ו- IT) צריכים לדעת לדבר זה בשפתו של זה. מחד להכיר את עולם ה-IT ומאידך אנשי ה-IT צריכים ללמוד לדבר בשפה העסקית ולהסביר כיצד הכלים/ הטכנולוגיות הדיגיטליות ישפרו את הביצועים.

הצלחתו של ה CDO בארגון תלויה בין היתר ברמת הבגרות הדיגיטלית של הארגון, קרי נכונותו לפעול ולאמץ חדשנות דיגיטלית במגוון תחומי פעילותו.

חושבים שגם אצלכם בארגון צריך לקדם חדשנות ולעשות יותר שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים? מעוניינים לבצע קפיצת מדרגה? הצעדים הבאים הם בשבילכם:

  1. בחנו האם קיים חזון ארגוני דיגיטלי ברור כדי שניתן יהיה להתחבר אליו במגוון הפעולות בארגון

  2. בניית תכנית עבודה: הגדירו איפה, איך ובאיזה היקף יהיה נכון להתחיל לקדם דיגיטליות ובנו תכנית עבודה בהתאם

  3. מנו CDO’s: מפו את כלל העובדים בארגון שכישוריהם הדיגיטליים/ טכנולוגיים ברמה גבוהה ויש להם את התכונות הנדרשות הנגזרות ממאפייני המוביל הדיגיטלי שהובאו לעיל

  4. הכשירו את ה CDO’s לתפקיד באמצעות תכנית הכשרה שתכלול התנסות מעשית

  5. מפו את האתגרים: מפו ביחד עם ה CDO’s את האתגרים היומיומיים ונסו להבין אילו כלים דיגיטליים לו היו ברשותם, היו עוזרים להם לבצע את עבודתם בקלות ובמהירות (התייחסו ל-3 רמות: רמת העובד, רמת המחלקה, רמת הארגון)

  6. בססו קהילת מובילים: טוו רשת של מובילים דיגיטליים אשר תאפשר למידה משותפת של פתרונות דיגיטליים ליישום, שיתופי פעולה בין המובילים וקידום נושאים דיגיטליים מול העובדים ולקוחות הקצה.

  7. הפיצו את הבשורה: השקיעו מאמץ וודאו כי העובדים מכירים את נושאי התפקיד החדש בארגון ואת יכולתם לסייע ולהקל על תהליך העבודה שלהם במידת הצורך (הדרכות, מיילים, פורטל וכלל ערוצי התקשורת הקיימים בארגון)

  8. מדדו הצלחה: בחנו את עצמכם כל הזמן כדי לראות האם השינוי מחלחל לארגון ומה השפעותיו. תוכלו לעשות זאת באמצעות קבלת משובים בזמן אמת,; קיום מפגשים תקופתיים; עריכת סקרים; ביצוע הפקות לקחים; קבוצות מיקוד ועוד.

בהצלחה!

Comments


bottom of page