top of page
  • תמונת הסופר/תכרמית שקד

התנדבות כדרך להאצלת סמכות ולקיחת אחריות עם פחות התנגדות

למגוון פעילויות הקשורות לניהול ידע וחדשנות נדרשים אנשים אשר יהיו שותפים וימלאו תפקידים שונים בהקמה ובתחזוקה. לאתר באינטראנט או לפורטל נדרש אדם אשר ישמש כמנהל אתר. לקהילת ידע – נדרש אדם אשר יוביל וינהל את הקהילה ולעיתים אף שני אנשים המשלימים האחר את השני, מנהל אתר ומוביל קהילה. לצוות ועדת היגוי נדרש יו"ר אשר ינהל את הצוות וכו'. אולם לא תמיד הפעילויות הנדרשות לביצוע מצריכות מינוי אדם ייעודי אשר יהיה אמון ואחראי לכך. לעיתים אנו רוצים שהמשתמשים עצמם או המשתתפים בצוות ייטלו חלק בהקמה ובבניה ויהיו שותפים לפעילות הן בהעלאת רעיונות והן בנטילת אחריות ליישום וביצוע הרעיונות בפועל.


אולם, כאן אנו נתקלים בבעיה – אנשים חוששים להעלות רעיונות ומהססים להתנדב מסיבות שונות כגון:

  • המציע רעיון חושש שמא הוא יהיה זה שאחראי ליישומו (כמו במקרה שאלת קיטבג מימי הצבא...);

  • אנשים חוששים להיות פראיירים בעיני החברה;

  • תמיד אותו קומץ אנשים מתנדב והאחרים לא;

  • אנשים לא רוצים לתרום ולהיות מעורבים, מעדיפים להיות ראש קטן.


אז הנה פטנט שעשוי לקדם את רוח ההתנדבות תוך הקטנת/הסרת החשש והמכשולים שבדרך:

כאשר מקיימים דיונים בצוותים כגון צוות היגוי, צוות הקמת אתר, צוות פרויקט, צוות חדשנות, צוות שיפור קהילה וכד', מבקשים תחילה להציע הצעות לפתרון ורעיונות לדיון מבלי לנדב אף אחד. יוצרים רשימת של רעיונות והצעות ורק בסוף הדיון מבקשים שכל יחיד או זוג יבחר/ו איזה מבין הנושאים שהועלו מקודמים על ידם לקראת המפגש הבא.

בדרך זו נמנעת רתיעה מהעלאת רעיונות והמצאת פתרונות כי הממציא לא בהכרח מנודב לבצע את מה שהציע; ההתנדבות הנה חופשית ובאה מתוך האנשים אשר בוחרים את נושא ההתנדבות ולא "מפילים" עליהם את הנושא; בסוף, פעמים רבות, אלו שהציעו רעיונות מתנדבים בעצמם ליישומם כן הם מזדהים עם רעיון זה ועל כן הציעו אותו מלכתחילה.

בשורה התחתונה: כולם מרגישים שווים, כולם תורמים, כולם מעורבים ואף אחד לא מרגיש פראייר כלפי האחרים.

ואגב, הטיפ ישים גם לתחומים אחרים..

בהצלחה!

Comments


bottom of page