top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

קבלת החלטות בעידן החדש של שיתוף פעולה

אפשר להטיל ספק ברלוונטיות של קבלת החלטות בשיתוף פעולה.

זה פשוט: כשאנחנו לבד, אנחנו מחליטים לבד. אין בעיה גם אם אנחנו ביחדולא נדרשת החלטה. אבל שיתופיות היא הרבה מעבר רק להיות ביחד. היא מערבת אנשים עם הבנות והצעות ייחודיות ומטרה משותפת שיש להשיג. בהקשר זה, קבלת החלטות הופכת חיונית.

תהליך זה מסתבך עוד יותר בעידן השיתופי החדש, המאופיין במשתתפים ממחלקות או ארגונים שונים שלכל אחד מהם תתי אג'נדות שלא בהכרח מתיישבות זו עם זו. קבלת החלטות במקרים שכאלו יכולה להתגלות כאתגר לא קטן.

מגמות העולם החדש מוסיפות מורכבות נוספת לתהליך: קבלת החלטות מסורתית הסתמכה לעתים קרובות על מודלים של דמוקרטיה,קונצנזוס, ועדה, אוטוקרטיה או כללי מומחים. עם זאת,בסביבה השברירית, החרדתית, הלא-ליניארית והבלתי מובנת של ימינו,מודלים אלה עשויים להיות פחות יעילים. עם זאת,שלוש אסטרטגיות יכולות להקל על אינטראקציות חלקות יותר ולטפח תהליכי קבלת החלטות יעילים יותר:

א. טפחו רוח של שיתוף פעולה:מתן אפשרות לכולם לבטא את האג'נדות שלהם יכול להקל על התמקדות קולקטיבית במטרות משותפות.

ב.הדגישו את הטוב המצופה ואת התועלות ההדדיות: מטרה משותפת המתעלה על האינטרסים האישיים יכולה לעזור לנו להימנע מלשקוע בכל פרט קטן.

ג. מנפו את הטכנולוגיה כדי להגביר את השקיפות:זה יכול לטפח תחושה של צדק ארגוני, להגביר את האמון בתהליך.


אתגרי שיתוף פעולה יכולים לפעמים להיראות מאתגרים,אך היו רגועים! היתרונות הם משמעותיים וממשיכים לגדול עם הזמן. אז הישארו במסלול - תפגשו אנשים מדהימים במסע הזה, ואנחנו מאמינים שכולם יחייכו בסוף היום.


Comments


bottom of page