top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

אמיל"י

אמיל"י- ראשי תיבות של המשפט "אני, מה יוצא לי מזה?" (או בגרסא המעודנת, אז מה יוצא לי מזה). משמעותו של המושג: בכל פעילות, יש לוודא שלמשתמש ישנה תועלת וכדאיות מן הפעילות. פעילות, בה צד אחד תורם ואילו צד אחר נהנה, אינה עונה על מבחן אמילי, שכן לצד האחד אין תועלת, ולכן סיכויי הצלחתה נמוכים. בפעילות ניהול הידע בה התועלת המוגדרת הינה ארגונית, יש תמיד לוודא שגם ברמה האישית של העובדים וגם ברמה של המחלקות מתקיים מבחן אמיל"י (כן, גם מנהל המחלקה מבצע מבחן אמיל"י, בין אם נרצה או לא). כל אחד יכול לראות את התועלת שהוא / היא מקבלים מהפעילות. מומלץ להעלות את השאלה בכל אפיון של פתרון ניהול ידע חדש, ובכל פעם שמצרפים אוכלוסיה חדשה לפעילות קיימת.


Comments


bottom of page