top of page
 • תמונת הסופר/תהדס גיל

בשלות דיגיטלית

עודכן: 1 בפבר׳ 2023

בשלות דיגיטלית (Digital Maturity) היא מדד המשקף את בשלותו של האירגון ביחס למיצוי השימוש בערוצים וכלים דיגיטליים.

בשלות דיגיטלית מוגדרת כמדד ארגוני המתאר את ההיקף, העומק והאפקטיביות בה הארגון משתמש בטכנולוגיות דיגיטליות בביצוע עסקיו להגדלת היתרון התחרותי שלו. מדד זה מצביע על השלב בו הארגון נמצא בכל הקשור ליישום הטכנולוגיות הדיגיטליות, לטיב הכישורים והיכולות של מנהלי ועובדי הארגון להתמודד בעידן הדיגיטלי ולטיב כישוריו בהטמעת חדשנות, מודלים עסקיים דיגיטליים וטכנולוגיות דיגיטליות חדשניות.

ארגונים שונים אימצו לעצמם מודלים שונים בכדי לבחון את רמת בשלותם הדיגיטלית. להלן דוגמאות של שתי חברות מובילות: מקינזי ו- PWC:

חברת מקינזי: מודל המקדם הדיגיטלי - Digital Quotient

בדומה למבחני IQ, מודל זה של חברת מקינזי מעניק ציון משוקלל על בסיס ארבע קטגוריות, כאשר בכל קטגוריה ישנה התייחסות למספר תחומים/ פרמטרים (סה"כ 18 תחומים): אסטרטגיה; תרבות; ארגון; יכולות. מאחורי כל אחד מהתחומים, מקינזי בנתה שאלון (סודי) וכך היא מעריכה את הציון לכל תחום. קביעת משקלות שונות מעניקה את הציון הסופי לכל קטגוריה


תרשים מודל המקדם הדיגיטלי - Digital Quotientמקדם ממוצע – 33 כחלק מתהליך בחינת הבשלות הדיגיטלית ותקפות המודל שלה, החברה ביצעה סקר מקיף של 150 חברות שונות וחישבה את המקדם הדיגיטלי שלהן. המקדם הממוצע שהתקבל היה 33 וניתן לראות שיש חברות רבות שקיבלו ציון נמוך מהממוצע ולא מעט חברות קיבלו ציון מעל הממוצע. את החברות שקיבלו ציון מעל הממוצע חילקה חברת McKinsey לשתי קבוצות – כאלה שקיבלו ציון בין 40 ל 50 הוגדרו כחברות מתפתחות דיגיטלית - Emergent Leaders ואלה שקיבלו ציון מעל 50 הוגדרו כחברות מובילות דיגיטלית Established Leaders

חברת PWC: מודל המקדם הדיגיטלי – Digital IQ

החברה זיהתה 5 התנהגויות ארגוניות שהופכות ארגון לארגון היודע לנצל היטב את הטכנולוגיות הדיגיטליות ולבנות את היתרון התחרותי שלו בעידן הדיגיטלי:

 1. המנכ"ל פועל כמוביל דיגיטלי

 2. קשרים חזקים בין סמנכ"ל שיווק וסמנכ"ל טכנולוגיות מידע

 3. גישות חדשות מבחוץ פנימה

 4. השקעה בפלטפורמותIT חדשות

 5. התייחסות לנושא הדיגיטל כיכולת ארגונית

החברה פיתחה שאלון המכיל 10 שאלות ובאמצעותו היא מבצעת הערכה של המקדם הדיגיטלי של הארגון. על כל שאלה הארגון יכול לענות כן או לא וכל תשובה חיובית מזכה בנקודה. סה"כ הנקודות שהארגון צבר מהווה את המקדם הדיגיטלי שלו.

לסיכום, היום כבר ברור ששילוב טכנולוגיה וכלים דיגיטליים בעולם של ניהול ידע ובכלל, הוא מהותי וכזה שמצביע על יכולת הארגון להתאים עצמו לשינויים ולמגמות חדשות. ארגונים רבים כבר מקדמים עצמם לכיוון ואפילו הגדירו תפקיד של מוביל דיגיטלי, אותם סוכני שינוי שעושים שימוש בחדשנות ודיגיטציה כדי לקדם פרוייקטים בארגון.

אז.. בחנו את עצמכם – עד כמה ארגונכם בשל דיגיטלית? (מבוסס על מודל PWC). יש לענות בכן או לא על כל היגד:

 • המנכ"ל שלנו מוביל את המהלכים הדיגיטליים

 • המנהלים האחראים על הנושאים הדיגיטליים מעורבים בגיבוש וקביעת האסטרטגיה הדיגיטלית

 • האסטרטגיה הדיגיטלית מתואמת ומוסכמת על כל היחידות העסקיות ומקבלת את הגיבוי של ההנהלה הבכירה

 • האסטרטגיה העסקית והדיגיטלית מתוקשרות היטב בכל דרגי הארגון

 • הארגון משתף פעולה עם גורמים חיצוניים )ספקים, אוניברסיטאות ומעבדות( לאיסוף רעיונות ויישומם)

 • הארגון מנתב את השקעות שלו בטכנולוגיות דיגיטליות בעיקר כדי ליצור יתרון תחרותי

 • הארגון משתמש, מנצל היטב ומייצר ערך מנכסי הנתונים שהוא צובר ומנהל

 • הארגון מודע ופועל לטפל בסוגיות צנעת הפרט ואבטחת מידע בכל הפרויקטים שהוא מבצע

 • לארגון יש תכנית ומפת דרכים רב שנתית המתייחסת לכל התהליכים העסקיים והיכולות הנדרשות כולל ליכולות ולרכיבים הנדרשים באגף טכנולוגיות מידע

 • הארגון מודד באופן רציף את התוצרים והתפוקות מהשקעותיו בנושאים הדיגיטליים

Comments


bottom of page