top of page
  • תמונת הסופר/תענת ביילסקי

Agile BI

עודכן: 11 בדצמ׳ 2022

באנגלית, פירוש המונח הינו Agile "זריז, קל רגליים, נע במהירות ובחן". בעולם פיתוח התוכנה מדובר בגישה המניחה "שלא ניתן להגדיר במלואה תוכנה מסוימת קודם לפיתוחה בפועל, ומתמקדת במקום זאת בשיפור יכולתו של הצוות לספק תוצרים במהירות ולהגיב לדרישות העולות תוך כדי הפיתוח"1. גישה זו דוגלת בהתקדמות בחלקים קטנים ומודולריים – המאפשרים להוסיף ולשנות את הפיתוח בהתאם לצרכים משתנים. פרויקטים מסוג זה בנויים על מחזורי עבודה החוזרים על עצמם ומכילים מעגלי משוב ואבני דרך לבדיקת התקדמות.

וAgile בעולם ה BI: מדובר בתהליך מתמשך ולא יישום חד פעמי המאפשר:

  1. חיסכון בזמן: אם בפיתוח בכליBI מסורתיים דובר בדר"כ על פיתוחים ארוכי טווח אשר היו מבוססים על אפיונים מדוקדקים של כל אחד מהנתונים הפוטנציאליים. בשיטות פיתוח במתודולוגיית ה Agile , מדובר בפיתוחים איטרטיביים שבו הדרישות והפתרונות מתפתחים באמצעות שיתוף פעולה בין צוותי העבודה השונים (פיתוח, בדיקות ולקוחות) תוך מעבר מאפיונים מדוקדקים ומורכבים לאבי טיפוס מהירים אשר מעודדים את המשתמשים לתת משוב ולחדד באמצעותם את צרכיהם.

  2. פיתרון גמיש אשר ניתן להתאימו בקלות לשינויים: Agile BI מאופיין בעלות כוללת נמוכה של ביצוע שינויים. גישה זו לא רק מסוגלת להתמודד עם השינוי טוב יותר אלא גם מעודדת את המשתמשים העסקיים ואנשי IT לחשוב על הנתונים שלהם בצורה שונה, לשאול שאלות חדשות ולהמחיש את התשובות במגוון רחב של דרכים וכלים המותאמים לצרכיהם. לדוגמא באמצעות ביצוע התאמות ל Dashboard קיים או יצירת dashboards חדש.

  3. ניהול פרויקטים בעולם ה Agile: פיתוח במתודולוגיית הAgile דורש ניהול פרויקטים בסגנון Agile. אם בשיטה המסורתית התכנון נעשה בתחילתו של התהליך ולעתים קרובות מוביל ללוחות זמנים ארוכי טווח ועבודה מסורבלת. מתודולוגיית הAgile מתמקדת במחזור רציף של תיכנון, ביצוע ומשוב . התכנון מתבצע בתחילתו של כל מחזור ולא רק בתחילת הפרויקט, מתבצעת הפקת לקחים בסופו של כל מחזור ולא רק בסיום הפרויקט .ויתר על כן , ניתן לשנות במידת הצורך, את היקף הפיתרון במהלך הפיתוח. בסוף כל מחזור מתקבלים כלים שמישים למשתמשים כאשר משך זמן הפיתוח הינו קצר יותר משמעותית מפיתוח כלי BI מסורתי.

  4. יצירת כלים אינטואיטיביים למשתמשים: שימוש במתודולוגיית ה Agile ב BI מספק לוחות מחוונים אינטואיטיביים וכלי אנליטיים יעודים אשר ניתנים לשימוש ידידותי בארגון, התוצאה היא אפשרות לגידול בשירותים ליצירת דוחות באופן עצמאי וכן, שימוש בכלים ידידותיים יותר יאפשר קבלת החלטות מדויקת יותר ומהירה יותר.

  5. גידול ב ROI – ארגונים יכולים להגדיל את ה ROI באמצעות קיצור משאבי הפיתוח וקיצור זמני מסירת הפתרונות למשתמשים.

כיצד ליישם Agile Bi?

על מנת ליישם Agile BI תחילה יש להקים צוות יעודי המורכב מאנשי IT ונציגי המשתמשים העיסקיים. לאחר מכן, על צוות זה לזהות ולתעדף את הדרישות אשר יטופלו במסגרת הפרויקט ולבחור אילו דרישות יטופלו במחזור הראשון של הפרויקט וכן ליזום תהליך פיתוח איטרטיבי. בנוסף, על ה IT להשתמש ב כלי ה Agile bi שיכולים להשתלב עם מחסן הנתונים בארגון.

לסיכום, הינה מתודולוגיה הדוגלת בפיתוח מהיר גמיש וחסכוני של כלי BI , שימוש במתודולוגיה זו מאפשרת להגיב בצורה מהירה לשינויים בצרכים העסקיים ונותן למשתמשים כלים אינטואיטיביים על מנת שיספקו להם בצורה מיטבית יותר את התשובות הנדרשות לצורך קבלת החלטות עסקיות.

כמו כן, תפיסת Agile רלוונטית גם לפרויקטים מורכבים כגון שדרוג מנועי החיפוש ולפרויקטי ניהול ידע בכלל וכדאי שלקול זאת לכל מקרה לגופו.

מקורות: 1.פיתוח תוכנה זריז- ויקיפדיה 2. Agile Business Intelligence- ויקיפדיה 3. Why Agile BI

bottom of page