top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

והפעם על תובנות

עודכן: 9 בינו׳ 2023

פעמים רבות אנו מתלבטים לגבי הוספת תובנות הנראות ברורות מעליהן. בכל ארגון, בכל נושא, יש אוסף לא מבוטל של תובנות, שידיעתו הכרחית לביצוע טוב של העבודה, אך נראה שהוספתן תגרע למאגר, שכן בדיעבד, למכיר את המלאכה, הן ברורות מעליהן.

הוספתן, כך נראה, תפגע בזוהרו של המאגר, וברמת השימוש של העובדים המיומנים.

המלצתנו היא כן להוסיף אותם למאגר, אך תוך שימוש בתשתית פשוטה משלימה:

כל מאגר תובנות מכיל, בנוסף לתובנה עצמה, מאפיינים. חלקם טכניים (תאריך הוספת התובנה, תורם התובנה) וחלקם תוכניים (קטגוריזציה המאפשרת סינון של תובנות רלוונטיות לפי חתכים רלוונטיים לארגון). ניתן בקלות להוסיף מאפיין נוסף: רמת רגישות.

לכל תובנה יוצמד ערך המציין את רגישותה. תובנה, שלכאורה טריוויאלית, תהיה בעלת ערך גבוה (נניח 3). תובנה שאינה ברורה כלל ועיקר, גם לא למיומנים, תהיה בעלת ערך נמוך (ערך 1). המשתמשים יגדירו לעצמם רגישות מרבית אותה מבקשים לראות. המאחזרים את התובנות, יקבלו תמיד תובנות בעלי ערך רגישות המתאים לידע ומיומנות שלהם. כך, הן הוותיקים והן הצעירים ימצאו את מה שמתאים להם, ולהם בלבד.

הסבר: מאגר תובנות הנו מאגר המכיל לקחים, הנחיות טיפים, ו-

וBest Practices שנרכשו במהלך העבודה.

bottom of page