top of page
  • תמונת הסופר/תד"ר מוריה לוי

תחקור - השלב הנוסף

עודכן: 9 בינו׳ 2023

אחד הרעיונות המרכזיים העומדים מאחורי ניהול הידע, הוא למנוע משגיאות לחזור על עצמן. כל עוד לא מנוהל הידע, הדרך היחידה להימנע מהחזרה, היא ע"י הפעלת זיכרונם של הפרטים בארגון בזמן ובמקום המתאימים. כאן כמובן המקום, לנהל ידע זה. פעולת התחקור הנה פעולה בה אנחנו אוספים את הנתונים שהצטברו בפרוייקט או אירוע מסוים, מעבדים אותם ויוצרים על פיהם ידע חדש בארגון. תחקור טוב הנו תורה בפני עצמה, ועל כך, לא נתעכב בסקירה זו. מחד, מנסים לאסוף ולעבד את הנתונים על פי סדר מוגדר מראש, כדי להבטיח עבודה שיטתית והתבססות על כל ההיבטים הכרוכים בפרוייקט / אירוע המתוחקר; מאידך, מנסים לתת דרור ליצירתיות של האנשים, בכדי ליצור תנאים אופטימליים ליצירת הידע החדש: להבנת גורמי ההצלחה/כישלון האמיתיים והלקחים הראויים לעתיד לבוא. תחקור טוב הנו תורה בפני עצמה שכן הוא כולל התייחסות להיבטים תרבותיים ארגוניים, המהווים תנאי הכרחי להצלחתו. אך תחקור טוב, אינו מספק, אם אין שלב נוסף של הטמעת הלקחים. סיומו של תחקיר, על פי רוב, הנו בהפצת הלקחים. הלקחים מופצים ב- Email, ב- Flyer או מוצגים בפגישה רבת משתתפים.


Comments


bottom of page